Chat with us, powered by LiveChat

Möten är en stor och nödvändig del i arbetslivet. Kommunikationen blir allt mer viktig och därför måste man se till att träffas för att göra ett så pass bra arbete som möjligt.
De som jobbar på kontor spenderar i snitt 30 procent av sin arbetstid i möten och bland cheferna är siffran betydligt högre.

En studie visar att 50 procent att alla möten saknar ett tydligt syfte och 33 procent uppger att dem inte vet vad de gör på mötet. Vilket innebär att dåliga möten blir ännu mer kostsamma, men hur gör man för att få ett effektivt möte?

Här är några punkter som gör att mötet blir lite mer effektivt

Ha ett syfte och mål med ditt möte
Statistiken visar att många missar att ha ett tydligt syfte och mål, så prata igenom innan vart det ska leda och vilka mål ni har med det. Vad ska hända när mötet är klart?

Bra med omväxling
Ha mötet på exempelvis ett café eller utomhus vid bra väder, då skapar man en ny energi bland deltagarna på mötet.

Bra avslut
Sammanfatta mötet med vad ni kommit fram till och se till att alla vet vad nästa steg/mål är.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply